• info@klijnsmit.nl
 • 0186 - 61 51 37

Disclaimer

Disclaimer

 

Deze website is eigendom van Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau. Op de toegang en het gebruik van deze site is deze Disclaimer en het Privacy Statement van toepassing. Door gebruik te maken van de site aanvaardt de gebruiker de voorwaarden als bepaald in de Disclaimer en het Privacy Statement van Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau.

 

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau. Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau kan echter geen garantie geven dat de informatie op deze website juist en/of volledig is en/of blijft. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau of door u aan Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau door middel van de website van Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau of anderszins langs elektronische weg.

 

De informatie op deze website is bovendien bedoeld om algemene informatie aan geïnteresseerden te verstrekken. Deze informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Tevens aanvaardt Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens en/of informatie verstrekt door of namens Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau via deze website. Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 

Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor het onderscheppen of misbruiken van elektronische berichten door derden.

 

Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau is rechthebbende (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten) ten aanzien van alle op deze website aangeboden informatie. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau.

 

Op alle content die via de website te raadplegen is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, geluids- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. U mag deze content uitsluitend gebruiken om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Klijnsmit Administratie- & Belastingadviesbureau mag u de content niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken van de content dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden, tenzij zulks dwingend rechtelijk is toegestaan.

 

Laatste Nieuws

  11-07-2024
  Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

  Bij de verkrijging ... lees meer

  11-07-2024
  Onderzoek gevolgen beperking vrijstelling groen beleggen per 1 januari 2025

  Bij de behandeling ... lees meer

  11-07-2024
  Is de vervangingswaarde van bedrijfspanden in- of exclusief btw?

  Een eigenaar van een ... lees meer

  11-07-2024
  Btw bij short-stayverhuur: wat ondernemers moeten weten

  Een ... lees meer

  11-07-2024
  Rioolheffing voor een jaarplaats op een camping?

  De eigenaar van een ... lees meer

  04-07-2024
  Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2024

  De bedragen van de ... lees meer

  Meer nieuws

Zoeken

Beetsstraat 3
3261 PL Oud-Beijerland
0186 – 61 51 37 - Mail ons