• info@klijnsmit.nl
 • 0186 - 61 51 37

Administratiekantoor

Ons administratiekantoor kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

 • financiële administratie
 • samenstellen van de jaarrekening
 • periodieke rapportages
 • loonadministratie
 • aangiften loonbelasting en omzetbelasting

Financiële administratie

Iedere ondernemer is op grond van artikel 52 AWR (Algemene Wet Rijksbelastingen) gehouden een administratie te voeren naar de eisen van zijn bedrijf en waaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Behalve voor de fiscus is het uiteraard voor de ondernemer zelf ook gewenst om een deugdelijke administratie te voeren teneinde de resultaten te kunnen bewaken.
Een goede financiële administratie begint bij het opzetten van een doelmatig grootboekrekeningschema zodat het straks die informatie kan verschaffen die voor u wenselijk is.

Voorheen was het gebruikelijk dat ofwel de ondernemer zelf zijn gehele administratie voerde, dan wel dat de gehele administratie aan het accountants- of administratiekantoor werd uitbesteed. Met de komst van het internetboekhouden zijn er ook tussenvormen ontstaan. Bij ons kunt u voor alle drie de opties terecht. Voor de financiële administratie maken wij gebruik van het softwarepakket Exact Globe en Exact Online voor internetboekhouden.

Samenstellen van de jaarrekening

Als de financiële administratie op accurate wijze is gevoerd, dan is daarmee al een stevige basis gelegd voor het samenstellen van de jaarrekening van de onderneming. Wettelijk gezien bestaat een jaarrekening uit een balans en een winst- en verliesrekening, alsmede een toelichting op deze stukken.

Loonadministratie

Heeft u personeel in dienst, dan valt niet te ontkomen aan het voeren van een deugdelijke loonadministratie. Uw werknemers stellen immers prijs op een loonstrook waarop de rekenregels juist zijn toegepast. Bij de loonadministratie komt echter heel wat meer kijken dan alleen een bruto/netto berekening op de loonstrook. Bij het aannemen van personeel zal gekeken moeten worden of er mogelijk een CAO van toepassing is op de onderneming. Moet er aanmelding plaatsvinden bij een al of niet verplicht pensioenfonds?
Bij indiensttreding van een werknemer zullen de nodige gegevens moeten worden vastgelegd en is het raadzaam om een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan.
Binnen de loonadministratie maken wij gebruik van de software van Unit 4.

Aangiften omzetbelasting

Aan de hand van de financiële administratie kan de aangifte omzetbelasting per maand, per kwartaal of per jaar worden ingediend. Doet u zaken met andere EU-landen, dan dient periodiek ook een ICP-aangifte te worden gedaan (Intracommunautaire prestaties). Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen goederen en diensten.

administratie

Laatste Nieuws

  30-03-2023
  Verlaging voorschotpercentage TEK

  De regeling ... lees meer

  30-03-2023
  Wijziging subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

  De minister voor ... lees meer

  30-03-2023
  Afschaffing lage-inkomensvoordeel ter consultatie gelegd

  De Wet ... lees meer

  23-03-2023
  Forfaitaire rendementspercentages 2022

  Bij de bepaling van ... lees meer

  23-03-2023
  Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

  De staatssecretaris ... lees meer

  16-03-2023
  Overtollige liquiditeiten onderneming

  De vraag of een ... lees meer

  Meer nieuws

Zoeken

Beetsstraat 3
3261 PL Oud-Beijerland
0186 – 61 51 37 - Mail ons